Internationale oproep

Internationale oproep voor actie en discussiedagen in Berlijn van 30 okt. t/m 1 nov. 2020

Internationale demonstratie in Berlijn op 31 okt. 2020

SAMEN STRIJDEN!

Verbonden Stedelijke Strijden – Verdedig Autonome Ruimtes

De afgelopen jaren hebben we een wereldwijde heropleving van reactionaire politiek gezien. Staat en kapitaal gebruiken, in een doorlopend proces van versterkende uitbuiting en zich uitbreidende repressie, de globale crisis van het afgelopen decennium als een kans om de macht in hun voordeel te herstructureren. Hun politieke antwoord heeft zich neergeslagen in een ruk naar rechts, met een politiek verbond van een neoliberaal economisch beleid met een sterk-nationalistische vertelling en een repressief beleid tegenover het verzet en progressieve bewegingen. Het nieuwe autoritarisme heeft een algehele aanval ingezet tegen die individuen die het als overbodig ziet en diegenen die ervoor kiezen zich te verenigen en zich verzetten tegen de vernietiging van hun levens. Momenteel gebruiken staten overal ter wereld de maatregelen tegen Covid-19 om hun repressie, correctie en monitoring van de samenleving uit te breiden. Dit terwijl tegelijkertijd het falende neoliberale gezondheidssysteem ertoe heeft tot vele doden geleid en tot een stijgende ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.

Dit alles leidde op verschillende plekken in de wereld tot massaal verzet op straat. Verschillende bewegingen met verschillende achtergronden kwamen in opstand, zoals in Argentinië, Bolivia, Chilé, of recentelijk in Frankrijk en de Verenigde Staten. De gemene deler van deze bewegingen is hun afstand tot de geïnstitutionaliseerde politiek en de keuze voor zelforganisatie en horizontalisme in hun strijd tegen de autoriteiten.

De beweging in Duitsland vecht in de buik van het monster tegen uitbuiting en onderdrukking. Sinds de climax die de [linksradicale] beweging bereikte met de mobilisatie tegen de G20-top in Hamburg in 2017, heeft de Duitse staat een breed arsenaal aan repressieve maatregelen tegen die beweging uitgerold om die te onderdrukken en isoleren. Dit vindt uitdrukking in een grote publieke klopjacht die doet denken aan die van de jaren 60 en 70, brengt preventieve arrestaties en niet rechterlijk bekrachtigde surveillances, verhoogde straffen voor vergrijpen tegen de politie en een verbod op de Duitse populaire Indymedia-website “linksunten”.

In Berlijn ligt de beweging de afgelopen jaren constant onder vuur en wordt diens infrastructuur bedreigt door ontruiming en gentrificatie waarmee gemarginaliseerden in de stad verdrongen en aanvallen worden. Stijgende huren maken bijv. het leven onbetaalbaar, met meer als 5000 gedwongen ontruimingen per jaar. Daarnaast nemen politiecontroles in de openbare ruimte toe en wordt de sociale samenstelling van de stad veranderd. Hierdoor worden de plekken die de beweging gebruikt om zichzelf te ondersteunen, kapot gemaakt. Door sterke politiecontrole en staatsrepressie wordt een subversieve levensstijl en politieke (zelf)organisatie in de openbare ruimte onmogelijk gemaakt. Daarentegen krijgt het kapitaal de vrije hand om in de stad te investeren en zo de winst te vergroten door vastgoed, privatiseringen en controlemaatregelen (camera’s, hekken, muren, de slimme stad en grote publiek-private partnerprojecten).

Dat is de situatie waarbinnen de strijd voor zelfgeorganiseerde ruimtes in Berlijn plaats vindt. De ontruiming van het kroegcollectief Syndikat afgelopen augustus en de brede mobilisatie tegen de ontruiming hiervan, waren slechts een begin voor de aanstaande strijd voor onze infrastructuur. Het anarcha-queer-feministische huisproject Liebig34, het Køpi Wagenplatz, het autonome jongerencentrum Potse en het kroegcollectief Meuterei staan nu op de lijst en worden direct bedreigt met ontruiming. In juli was er een huisdoorzoeking bij de Rigaer94, waarbij eveneens geprobeerd werd om verschillende bezette woningen te ontruimen. Dit is echter niet gelukt door succesvol verzet en alle woning zijn behouden of teruggenomen. Deze golf van ontruimingen kan de grootste aanval op de autonome infrastructuur zijn in Berlijn sinds de jaren 90.

Deze collectieve ruimtes hebben besloten om op verschillende manieren terug te vechten. Hun strijd heeft in heel Duitsland de beweging bijeengebracht, omdat we hier allemaal een onderdeel van zijn: tegen privé-eigendom en kapitaal, tegen de verdringing van mensen uit hun huizen, tegen de gentrificatie van onze woonomgeving, tegen een patriarchaal en racistisch systeem dat diegenen die uitgebuit en als overbodig worden gezien marginaliseert, de mond snoert en onderdrukt. De projecten stellen hier zelforganisatie en solidariteit tegenover. Ze verwerpen eigendom, de confrontatie van de staat en sociale structuren als hetero-patriarchaat, nationalisme en individualisme.

We naderen nu een kritieke periode, zowel voor de samenleving als voor radicale bewegingen wereldwijd. Onder het mom van een dogma als “Law and Order” intensiveren staat en kapitaal hun aanvallen op de samenleving en proberen grip te krijgen op alle aspecten van het dagelijks leven. Ze proberen elke collectieve visie en claim, elk perspectief op verzet en strijd te belemmeren.

Wetende dat Berlijn de hoofdstad is van één van de meest dominante kapitalistische landen wereldwijd, richten wij ons er op om de strijd in de buik van het beest te intensiveren. We willen een duidelijk signaal geven en perspectieven ontwikkelen tegen één van de meest ondragelijke staten in de wereld. Duitsland fungeert als een model voor veel andere landen in de wereld en infiltreert met diens bureaucratie en machtsstructuren alle sferen van het leven en maakt zelforganisatie en anti-institutionele strijd onmogelijk. We laten met ons verzet iets na, niet alleen voor de lokale beweging, maar voor elke opstandige cel wereldwijd.

Eind oktober is de officiële ontruiming van de Liebig34 geplant (9 oktober). Wij zullen samenkomen om dit te voorkomen. Mocht het toch zover komen dat het ontruimd wordt, zullen we het pand terugnemen!

We hebben alle hulp nodig en roepen om voor steun om onze projecten te verdedigen. Grenzeloze solidariteit is één van onze sterkste wapens. We willen dit als een kans gebruiken om een anarchistisch perspectief zichtbaar te maken en onze ideeën, praktijk en strategieën naar voren schuiven. De dagen voor de demonstratie zullen er bijeenkomsten gehouden worden en discussiëren we over gemeenschappelijke doelen, strategieën en verzetsvormen.

We zien de demonstratie als een kans om samen te komen en hun plannen te verstoren. Een moment om onze woede, dynamische en militante ervaring in te zetten. Om uit de verdediging te komen en in plaats daarvan actief en offensief de straten te nemen. We hopen dat we deze dagen tot een doorlopend discours kunnen maken en niet nóg een op zichzelf staande gebeurtenis zonder navolging.

Hierom roepen we mensen op om de straat op te gaan en hun plannen voor de ontruiming te ruïneren. Hoewel we onze strijden op verschillende plekken in de wereld voeren en ze daardoor andere vormen aannemen, is grenzeloze solidariteit en het samenbrengen van onze strijden in het verleden ook gelukt en noodzakelijk voor de toekomst. Laten we voor confrontatie en verzet kiezen en hen in collectieve momenten opzoeken voorbij onze grenzen; laten we hun plannen tot een ramp maken.

Laten we onze woede verenigen!

Berlijn, 30-10-2020 tot 01-11-2020
Internationale demonstratie op 31-10-2020